SINGAPORE SPOTTING TRIP 2013 - sirsteveINcairns
B-16707 EVA AIR B777-300

B-16707 EVA AIR B777-300

B16707EVAAIRB777300

From EVA AIR